Tại sao phải kiểm nghiệm vi sinh vật?

Nhiễm vi sinh vật trong quá trình sản xuất có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, gây hỏng và có thể gây ngộ độc cho người tiêu dùng.

Vi sinh vật: là những sinh vật đơn bào hoặc đa bào nhân sơ hoặc nhân thực có kích thước rất nhỏ, không quan sát bằng mắt thường mà phải sử dụng kính hiển vi. Vi sinh vật tồn tại trong 4 loại môi trường chủ yếu: môi trường nước, trong đất, trên mặt đất – không khí và môi trường sinh vật. Vì vậy mà vi sinh vật có thể xâm nhiễm vào sản phẩm qua các đường khác nhau như từ nguồn nước, từ môi trường không khí, con người, máy móc, nhà xưởng…

Nhiễm vi sinh vật trong quá trình sản xuất có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, gây hỏng và có thể gây ngộ độc cho người tiêu dùng. Vì vậy, kiểm soát vi sinh vật là một yêu cầu tất yếu không chỉ đối với sản phẩm mà còn đối với quá trình sản xuất, quá trình lây nhiễm khi tiếp xúc các bề mặt máy móc thiết bị… Kiểm soát được vi sinh vật từ nguyên liệu đầu vào, trong quá trình sản xuất và sản phẩm đầu ra có thể giúp cho doanh nghiệp giảm rủi ro hỏng sản phẩm do nhiễm vi sinh vật, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm…

Theo Phụ lục 06-MP của Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm, giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm quy định như sau:

 

STT

Chỉ tiêu

Giới hạn

Sản phẩm dành cho trẻ em dưới 3 tuổi, sản phẩm tiếp xúc với vùng mắt và niêm mạc

Sản phẩm khác

1

Tổng số vi sinh vật đếm được

≤ 500 CFU/g

≤ 1000 CFU/g

2

P.aeruginosa

Không được có trong 0,1g hoặc 0,1 ml mẫu thử

Không được có trong 0,1g hoặc 0,1 ml mẫu thử

3

S.aureus

Không được có trong 0,1g hoặc 0,1 ml mẫu thử

Không được có trong 0,1g hoặc 0,1 ml mẫu thử

4

C.albicans

Không được có trong 0,1g hoặc 0,1 ml mẫu thử

Không được có trong 0,1g hoặc 0,1 ml mẫu thử

Hiện nay, các sản phẩm đều được yêu cầu kiểm soát các chỉ tiêu an toàn vi sinh vật trước khi lưu hành trên thị trường. Đối với các sản phẩm là thực phẩm: Bộ Y Tế đưa ra các quy định rõ ràng về giới hạn vi sinh vật trong thực phẩm theo quyết định số: 46/2007/ QĐ-BYT. Ngoài ra, QCVN 8-3: 2012/BYT cũng đưa ra các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm. Đối với các sản phẩm mỹ phẩm: quy định rõ ràng về giới hạn vi sinh vật theo Phụ lục 06-MP của Thông tư 06/2011/TT-BYT.

Share:
Bình luận