Liên hệ

Trung tâm Nghiên cứu Thực phẩm và Mỹ phẩm (Center for Food and Cosmetics research, viết tắt: FCR)

Địa chỉ

300 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội

Số điện thoại

0896.610.286

Hotline

0896.610.286

Email

kiemnghiem.fcr@gmail.com

Ý kiến, phản hồi