Kiểm nghiệm

Tại sao phải kiểm nghiệm mỹ phẩm

Tại sao lựa chọn FCR kiểm nghiệm Mỹ phẩm.

1.   Các căn cứ kiểm nghiệm mỹ phẩm.

- Theo Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm là 1 thành phần bắt buộc của Hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm (hồ sơ PIF).

- Theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ,tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường sẽ bị phạt từ 30.000.000 đến 40.000.000 triệu đồng cho hành vi kinh doanh mỹ phẩm không có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định. Do đó việc kiểm nghiệm mỹ phẩm là bắt buộc đối với các tổ chức, cơ sở kinh doanh mặt hàng này.

- Kiểm nghiệm mỹ phẩm giúp cá nhân, tổ chức đánh giá được hàm lượng kim loại nặng như; thủy ngân, chì, asen, các chỉ tiêu vi sinh vật…. có nằm trong giới hạn an toàn cho phép.

- Kiểm nghiệm mỹ phẩm giúp kiểm tra sản phẩm có chứa các chất cấm như corticoid, paraben.v.v. an toàn hay không.

- Kiểm nghiệm mỹ phẩm giúp đánh giá chất lượng sản phẩm có bổ sung hóa chất, chất nguy hại gây tác dụng không mong muốn có trong mỹ phẩm.

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm từ  trung tâm kiểm nghiệm được công nhận ISO17025  là căn cứ pháp lý, là minh chứng để quảng bá, khẳng định chất lượng của sản phẩm.

2.  Tại sao lựa chọn dịch vụ kiểm nghiệm FCR

-  FCR cam kết trả kết quả thử nghiệm từ 2 – 10 ngày.

- Theo Quy định của Bộ Y tế; Phiếu kiểm nghiệm Mỹ phẩmbao gồm các chỉ tiêu như; chì, asen, thủy ngân, vi sinh vật phải được Phòng kiểm nghiệm đạt ISO/IEC 17025thử nghiệm. (bắt buộc phải có dấu Vilas)

FCR là tổ chức Tiên phong và Duy nhất của Việt Nam có hệ thống phòng thử nghiệm chuyên về Mỹ phẩm, các chỉ tiêu bắt buộc kiểm nghiệm về Mỹ phẩm được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005 cho hoạt động thử nghiệm. Hợp đồng tên sản phẩm

- Phòng kiểm nghiệm FCR được cấp giấy chứng nhận về hoạt động thử nghiệm của Bộ KHCN.

- Năng lực thử nghiệm của FCR được thừa nhận rộng rãi trên thế giới thông qua dấu hiệu công nhận ILAC-APLAC MRA trên phiếu kết quả thử nghiệm.

- FCR là thành viên của Hiệp hội Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế ILAC, công nhận đủ năng lực theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005. Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm.

- Dịch vụ kiểm nghiệm tại FCR; nhanh, thuận tiện, tiết kiệm chi phíShare:
Bình luận