Kiểm nghiệm

Các chất kiểm nghiệm trong Mỹ phẩm

Kiểm nghiệm theo quy định của Thông tư 06/2011/TT-BYT


- Theo Quy địnhcủa Bộ Y tế; Phiếu kiểm nghiệm Mỹ phẩm bao gồm các chỉ tiêu bắt buộc kiểm nghiệm, phải được Phòng kiểm nghiệm có chưng chỉISO/IEC 17025 thử nghiệm. Các chỉ tiêu như kim loại nặng, vi sinh vật phải được Văn phòng Công nhận BoA chứng nhận phù hơn theo ISO 17025 thì được sử dụng đấu Vilas theo luật định.

- Các sản phẩm mỹ phẩm kiểm nghiệm tại FCR; Serum collagen, mặt nạ thải độc, tẩy da chết, son, mặt nạ bột, dung dịch vệ sinh, kem chống nắng, serum mụn, kem mụn, dung dịch tắm trắng, dầu gội, dầu xả, xịt khoáng, serum dưỡng tóc, son dưỡng, kem face, kem body, Toner, kem dưỡng, tắm trắng.v.v.

Các chỉ tiêu bắt buộc phải kiểm nghiệm.

- Nhóm vi sinh vật; C.albicans; S.aureus; P.aeruginosa.v.v.

- Nhóm kim loại nặng; chì, thủy ngân, asen, cadimi

- Nhóm chất cấm corticoid; betamethasone, triamcinolone acetonide, hydrocortisone acetate…

- Chất hạn chế sử dụng làparaben; Isopropylparaben, Isobutylparaben, phenylparaben, benzylparaben và pentylparaben….

- Nhóm các hóa chất, hoạt chất hạn chế sử dụng khác.

- Các hoạt chất khác theo yêu cầu NSX.

Thời gian trả kết quả.

FCR cam kết trả kết quả kiểm nghiệm từ 2 – 10 ngày.


Share:
Bình luận