Kiểm nghiệm

Nhóm các chỉ tiêu kiểm nghiệm

Kiểm nghiệm trên nền mẫu: Thực phẩm chức năng - Thực phẩm thông thường

-    Nhóm loại nặng: Chì, asen, cadimi, thủy ngân

-   Nhóm vi sinh vật: tổng số vi khuẩn hiếu khí, tống số bào tử nấm men – nấm mốc, định lượng Bacillus cereus, định lượng Clostridium perfringens, định lượng Coliforms, định lượng E. Coli, định lượng Staphylococcus aureus.

-   Nhóm các hoạt chất chính trong sản phẩm công bố.

-   Nhóm các vitamin và khoáng chất.

-   Các độc tố vi nấm có hại: Aflatoxin (B1,B2, G1, G2).

-   Nhóm kháng sinh; Ochratoxin B, Fumonisin, deoxynivalenol, zearalenone

-   Nhóm chất thuốc bảo vệ thực vật.

-   Nhóm hoạt chất tăng trưởng.

Share:
Bình luận