Về chúng tôi

I. Về chúng tôi.

Trung tâm Nghiên cứu Thực phẩm và Mỹ phẩm (Center for Food and Cosmetics research, viết tắt: FCR) là thành viên của Việt Hương Group. Được thành lập ngày 12/7/2017 theo Quyết định số C-22/2017/ĐK-KH&CN của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, là một tổ chức Khoa học & Công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội. Chúng tôi là thành viên của Việt Hương Group

1. Năng lực chuyên môn.

Trung tâm có đội ngũ các nhà khoa học được đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước về các lĩnh vực hóa học, hóa sinh học, hóa sinh y học, mỹ phẩm học, dược học phục vụ cho công tác nghiên cứu và kiểm nghiệm sản phẩm trong lĩnh vực mỹ phẩm, thực phẩm, và thực phẩm chức năng.

2. Năng lực thử nghiệm được công nhận. 

- Năng lực thử nghiệm của FCR được thừa nhận, thông qua dấu hiệu công nhận ILAC-APLAC MRA.

- Phòng thử nghiệm đã được Văn phòng công nhận chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ (BoA) cấp công nhận ISO/IEC:17025:2017 cho lĩnh vực thử nghiệm Hóa học và Sinh học trên nền mẫu: Mỹ phẩm, thực phẩm và thực phẩm chức năng.

FCR là tổ chức Tiên phong của Việt Nam có hệ thống phòng thử nghiệm chuyên về Mỹ phẩm, các chỉ tiêu bắt buộc kiểm nghiệm về Mỹ phẩm được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 cho hoạt động thử nghiệm. Lễ đón nhận chứng chỉ ISO/IEC 17025 từ Văn phòng công nhận chất lượng (BoA), Bộ Khoa học và Công nghệ.

II. Triết lý và tầm nhìn

 

Triết lý FCR:

Triết lý của FCR là kim chỉ nam cho mọi hành động cụ thể, với mong muốn sẽ tiếp tục giành được sự tin tưởng của toàn xã hội. Chúng tôi luôn hướng tới tầm nhìn vì một tương lai an toàn, thân thiện hơn với cuộc sống.

Chính sách dài hạn:

Chính sách dài hạn của chúng tôi là: "Mang lại hy vọng cho tương lai của hành tinh tốt đẹp và an toàn hơn”

Tinh thần FCR:

Các giá trị và nguyên tắc của FCR, được gọi là tinh thần FCR. Đây là các nguyên tắc định hướng cho tất cả nhân viên.