Năng lực của tổ chức FCR

Giới thiệu.

Trung tâm Nghiên cứu Thực phẩm và Mỹ phẩm (Center for Food and Cosmetics research, viết tắt: FCR) được thành lập ngày 12/7/2017 theo Quyết định số C-22/2017/ĐK-KH&CN của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, là một tổ chức Khoa học & Công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội.

Năng lực chuyên môn.

Trung tâm có đội ngũ các nhà khoa học được đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước về các lĩnh vực hóa học, hóa sinh học, hóa sinh y học, mỹ phẩm học, dược học phục vụ cho công tác nghiên cứu và kiểm nghiệm sản phẩm trong lĩnh vực mỹ phẩm, thực phẩm, và thực phẩm chức năng.

Năng lực thử nghiệm được công nhận. 

- Năng lực thử nghiệm, kiểm nghiệm của FCR được cấp giấy chứng nhận về hoạt động thử nghiệm (kiểm nghiệm) của Bộ KHCN.
- Năng lực thử nghiệm của FCR được thừa nhận rộng rãi trên thế giới thông qua dấu hiệu công nhận ILAC-APLAC MRA trên phiếu kết quả thử nghiệm.
- Thành viên của Hiệp hội Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế ILAC, công nhận đủ năng lực theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005. Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn - trong cung cấp dịch vụ thử nghiệm sản phẩm hàng hóa.

- Phòng thử nghiệm của trung tâm đã được Văn phòng công nhận chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ (BoA) cấp công nhận ISO/IEC:17025 cho lĩnh vực thử nghiệm Hóa học và Sinh học với các phương pháp kiểm nghiệm áp dụng cho các dạng sản phẩm: Mỹ phẩm, thực phẩm và thực phẩm chức năng.

FCR là tổ chức Tiên phong của Việt Nam có hệ thống phòng thử nghiệm chuyên về Mỹ phẩm, các chỉ tiêu bắt buộc kiểm nghiệm về Mỹ phẩm được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005 cho hoạt động thử nghiệm. 


Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025 do Văn phòng công nhận chất lượng (BoA), Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

Cơ sở vật chất.

Trung tâm được đầu tư hệ thống trang thiết bị nghiên cứu và kiểm nghiệm hiện đại như: hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), hệ thống quang phổ tử ngoại-khả kiến (UV-VIS), hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), hệ thống Phòng thí nghiệm vi sinh theo tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 2 đáp ứng đầy đủ cho các hoạt động nghiên cứu và kiểm nghiệm mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng.

Lễ đón nhận chứng chỉ ISO/IEC 17025 từ Văn phòng công nhận chất lượng (BoA), Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trung tâm luôn chú trọng phát triển đội ngũ nghiên cứu và cơ sở vật chất với mục tiêu trở thành 1 trong những đơn vị đi đầu về nghiên cứu và kiểm nghiệm mỹ phẩm, thực phẩm và thực phẩm chức năng ở Việt Nam.