Cơ sở vật chất

Trung tâm được trang bị các trang thiết bị phân tích, kiểm nghiệm hiện đại như: Hệ thống ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), Hệ thống Quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), hệ thống phòng kiểm nghiệm vi sinh đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 2 cho phép xác định các chỉ tiêu chất lượng, các chất cấm và các chỉ tiêu kim loại nặng và vi sinh vật trong Mỹ phẩm – Thực phẩm đáp ứng yêu cầu của Bộ Y Tế.

1. Hệ thống phòng thí nghiệm 

Khu vực thử nghiệm


Phòng thí nghiệm  Hóa lý


Phòng thí nghiệm Vi sinh 1


Phòng thí nghiệm vi sinh 2

2. Trang thiết bị 

Bộ tách chiết pha rắn


Hệ thống khử trùng


Hệ thống lò vi sóng phá mẫu


Hệ thống Quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS


Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC


Máy đếm khuẩn lạc và kính hiển vi


Tủ an toàn sinh học cấp 2 (2)


Tủ an toàn sinh học cấp 2


Tủ hút xử lý mẫu Hóa lý


Tủ nuôi cấy vi sinh vật


Tủ sấy