Dịch vụ

Tại sao phải kiểm nghiệm?

Theo Thông tư Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm là 1 thành phần bắt buộc của Hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm (hồ sơ PIF).

- Theo Thông tư Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm là 1 thành phần bắt buộc của Hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm (hồ sơ PIF). Theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường sẽ bị phạt từ 30.000.000 đến 40.000.000 đồng cho hành vi Kinh doanh mỹ phẩm không có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định. Do đó việc kiểm nghiệm mỹ phẩm là bắt buộc đối với các tổ chức, cơ sở kinh doanh mặt hàng này.

- Kiểm nghiệm mỹ phẩm giúp cá nhân, tổ chức đánh giá được chất lượng sản phẩm (hàm lượng kim loại nặng, các chỉ tiêu vi sinh vật có nằm trong giới hạn an toàn cho phép hay không?).

- Kiểm nghiệm mỹ phẩm giúp kiểm tra sản phẩm có chứa các chất cấm như corticoid hay vượt quá giới hạn của 1 số nhóm chất paraben hay không?

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm từ 1 trung tâm kiểm nghiệm được công nhận ISO17025 vừa là 1 căn cứ pháp lý, vừa là 1 minh chứng để quảng bá, khẳng định chất lượng của sản phẩm.


Share:
Bình luận