Dịch vụ

Dịch vụ công bố mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng

Tư vấn xây dựng hồ sơ công bố mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng

- Tư vấn xây dựng hồ sơ công bố mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng

- Tư vấn xây dựng chỉ tiêu và kiểm nghiệm sản phẩm cho hồ sơ công bố.

- Trực tiếp làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để công bố sản phẩm.

Liên hệ tư vấn và báo giá: 

Bộ phận dịch vụ khách hàng: Mrs Lam 02466885857

Email: kiemnghiem.fcr@gmail.com

Share:
Bình luận