Dịch vụ

Kiểm nghiệm mỹ phẩm, thực phẩm và thực phẩm chức năng

Kiểm nghiệm Kim loại và kim loại nặng, các chất cấm, các chất hạn chế sử dụng trong sản phẩm Mỹ phẩm – Thực phẩm

- Kiểm nghiệm Kim loại và kim loại nặng, các chất cấm, các chất hạn chế sử dụng trong sản phẩm Mỹ phẩm – Thực phẩm.

- Kiểm nghiệm Vi sinh vật trong sản phẩm Mỹ phẩm – Thực phẩm.

- Kiểm nghiệm Kim loại và kim loại nặng trong nước, nước uống đóng chai…

Liên hệ gửi mẫu kiểm nghiệm

Bộ phận nhận mẫu: 

• SĐT: 0246 688 5657; Hotline: 089 66 10 286

• Email: nhanmau.fcr@gmail.com

• Địa chỉ: Cụm công nghiệp SXTT Triều Khúc, xã Tân triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Share:
Bình luận