Dịch vụ

Hướng dẫn gửi mẫu kiểm nghiệm

Tùy thuộc chỉ tiêu phân tích và số lượng mẫu gửi đến, yêu cầu của khác hàng (phân tích thường, nhanh hoặc gấp) thời gian phân tích có sự thay đổi từ 2- 15 ngày làm việc. Trung bình có kết quả phân tích sau 7 ngày làm việc (từ thứ 2 đến thứ 6).
Đọc thêm